Čtvrtek je malej pátek

„...full of young guys with no social lives, no sex lives and no hope of ever moving out of their mothers' basements ... They're total wankers and losers who indulge in Messianic fantasies about someday getting even with the world through almost-magical computer skills, but whose actual use of the Net amounts to dialing up the scatophilia forum and downloading a few disgusting pictures. You know, cyberpunks.“

„Jack přišel do místa „plného mladých chlapů, kteří nemají žádný společenský život, žádný sexuální život, jsou bez naděje, že se někdy odstěhují ze sklepa svých matek … Jsou to totální šmejdi a břídilové, kteří se oddávají mesiášským představám o tom, jak se jednou vyrovnají se světem svými skoro magickými počítačovými schopnostmi, avšak jejichž nynější skutečné využití sítě je na vytočení koprofilního fóra a stáhnutí pár nechutných obrázků. Prostě kyberpunkáči.“

Tohle jsem dneska hledal asi dvě hodiny, Googlu se decentně nechce s hledáním přesné fráze této citace. Vůbec se mu nedivím. Ale jsem rád, že pomohl až (wtf), hodně vzdálený strýček Yahoo. Headcrash od Bruce Bethkeho si musím přečíst.

Dočetli jste? Pokračujte na dalším článku.

© Neonsuns.cz 2024